Det finns alternativ! - Vimmerby Tidning - Det finns alternativ!
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Det finns alternativ!

7. februari 2017 17:00

Man strider mot villaägare, trots att det finns alternativ.

Man öppnar för en ny strid med Vimmerbyborna i allmänhet när man ska bebygga Skyttehagen och VOK-området, Vimmerbys gröna lunga.

Även om politikerna i kommunstyrelsen är eniga tror jag inte deras respektive partier är det.

Eftersom det finns bättre alternativ.

Nej, det är två överraskande och märkliga beslut som tagits idag och särskilt eftersom de inte tyckts ha diskuterats brett. Dialog vill man ha - men efter beslutet.

Om vi börjar med Nybble-området. Det är inget optimalt område att bebygga, även om Astrid Lindgrens Värld idag säger sig inte ha behov av marken. Vad har hänt där om tio år? Man kan knappast bygga mot centrum och knappast mot Stångån. Det andra tveksamma är att ta strid med boende i området. Personligen kan jag tycka att ett behandlingshem väl kan integreras i ett villakvarter och speciellt det Aleris driver. Men varför ta striden när det finns alternativ? Överklaganden försenar för alla. Man måste ha respekt för den otrygghet de boende ger uttryck för – speciellt om det finns alternativa områden att bygga på.

När det gäller Skyttehagen och VOK-området så bryter man mot flera principer. En är att inte bygga på mark som redan har en allmän funktion. Det är som om man skulle bebygga Källängsparken. VOK-området kan betraktas som en naturpark i Vimmerby, ett väl utnyttjat strövområde av människor i alla åldrar och med olika behov. Allt från naturpromenader till löprundor och skolorientering hålls i detta stadsnära grönområde.

Det är inte en sådan kris att man behöver bebygga ett område med full verksamhet. Här tänker man lägga förskola med 6-8 avdelningar, 90-120 barn, (den tredje i ett och samma område), här tänker man lägga ett omsorgsboende och sedan fylla på med villor.

Bara ett stenkast därifrån ligger det helt outnyttjade Ulriksdalsområdet. Det sträcker sig ända ned till Folkets Parkområdet mitt emot tennishallen och går djupt in mot ryttargården. Området är till en del kommunägt, till en del privatägt.

Ända sedan 1970-talet har det gått troll i området.

Här ritade Hannes Ekström ett utmärkt förslag på ett idrottsområde en gång, men det kom från ”fel håll” (läs sossarna) på den tiden. Hade det förslaget gått igenom hade vi sluppit fotbollsplan på industriområdet och haft ett bra bostads- och industriområdet i hela Ulriksdal.

Men det går fortfarande att ordna. Området är idag outnyttjat, det går att rita in bostäder och för all del förskola också där i samspel med de som redan bor i området. Förskolan kan man lägga nära Folkets Parkområdet, mitt emot Tennishallen. Den undersökning av fornlämningar Länsstyrelsen ska göra kan de säkert göra snabbt för de 600 000 kronor de kräver.

Varför ta något befintligt, verksamt område att bygga på när det finns annan mark?

Varför ta strid med boende när det finns både Ulriksdalsområdet och Nossenområdet att erbjuda?

Det är inte längre till kyrkan från Nybble än det är från Nossenområdet. Ca 2 km fågelvägen i båda fallen. Tror att man kommer snabbare fram med Nossenområdet än med Nybble.

Nu lägger kommunstyrelsen fram kartor med befolkningsmätning, där man vill visa att de yngsta 0-5 år bor närmast Skyttehagen. Men den hänsynen har man inte tagit tidigare. Då borde man bygga i Norrgården/Sörgården där det bor allra flest småttingar. Ulriksdal skulle till och med bli bättre eftersom det bor väldigt många barnfamiljer i gamla Vimarhem, som skulle få närmare. Generationsväxlingar sker inte samtidigt överallt, det sker olika. Det som tjänstemännen hittar idag stämmer inte i morgon. Ett konstruerat argument som inte håller i en liten ort som Vimmerby.

Nej, det är en onödig utmaning man gör nu och jag gissar att tjänstemännen fått sin vilja igenom ännu en gång. Där saknas tyvärr den fingertoppskänsla och den folkliga kontakt som politiken ska stå för.

Lägg till kommentar