Mitt perspektiv - Micael Glennfalk - Vimmerby Tidning - Oktober 2016
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

En expresskö är ett steg framåt

22. oktober 2016 18:11

 • Nu drar politiken lärdom av bråket med Miljö- och Byggnadsnämnden i Hultsfred-Vimmerby.

  Man vill utreda en expresskö för byggnadslov och det är bra. Jag räknar med att fullmäktige också beslutar utvärdera samarbetet med Hultsfred ur ett Vimmerbyperspektiv. Medborgarna får sätta betyget – därefter får beslut tas om Vimmerby ska säga upp det. Uppsägningstiden är två år.

  Det är alltid intressant att studera argument och diskussion i efterhand:

  • ”Han begär förtur!”, hävdade nämndens ordförande Lennart Davidsson, (KD). Nu, i efterhand har man förstått att förtur inte är detsamma som att begära snabb behandling. Snabb behandling kan man få i en delegationskö.
  • ”Han vill ändra turordningen!”, sa avdelningschef Daniel Johansson samtidigt som han i media refererade ett privat telefonsamtal från en av sina kunder. I efterhand kan han konstatera att avdelningen inte haft någon turordning, det fanns ingen turordning och jag ville inte ändra någon turordning, jag ville ändra sättet att hantera ärendena på.
  • ”Han hotar demokratin!”, ropade oppositionsrådet Ingela Nilsson Nachtweij (c), och ville efter att hon tystat mig cementera fast en lösning som innebär total oordning, över 6 månaders handläggningstid och mer i vissa fall och en fullständigt omodern hantering. Varför? Jo, för att det var jag som höll i ficklampan och vågade påpeka bristen som egentligen alla som byggt i Vimmerby senaste året känn av.
  • ”Varför behöver du skramla så mycket?” Undrade en kommunal tjänsteman. Svaret är helt enkelt att många tjänstemän är helt döva och lägger inte örat mot marken. Man hör och ser inte problemen och vill inte vara en del av lösningen. Så här gör vi och har alltid gjort, varför ändra på det?

  Nu hoppas jag det förändrar sig till det bättre, att det blir en expresskö och att samverkan utvärderas.

  Nu sätter jag punkt för den här ”affären” för min del.

Taggar

Kategorier

Bygglov

Nya pengar till solceller till Kalmar län kan rädda projektet

20. oktober 2016 15:50

Miljö- och Byggnadsnämnden vägrade diskutera frågan och ta beslut om startbesked för solcellsinstallationen på Björkbackens Karaktärshotell igår.

Därmed lämnade entreprenören Björkbacken och tog ett nytt uppdrag i Mönsterås kommande veckor.

Jag har under tiden sökt länsstyrelsens handläggare för att efterhöra möjligheterna att ändå få ta del av bidraget. Hittills har det inte varit så. Jag har inte lyckats nå henne.

Hittills är de skriftliga besked jag fått att anläggningen ska vara i drift före 2016 års utgång. Annars inget bidrag.

Björkbacken står som nummer 11 i en kö på över 250 sökande. Den platsen har vi nått efter 2 års köande.

OM vi får ett startbesked de närmaste dagarna, OM jag kan få entreprenören att kasta om sina arbeten och komma tillbaka, OM det inte blir snö och frost på taket i december så kan vi kanske bli klara för drifttagande av anläggningen före jul.

Men det är många om…

Länsstyrelsen skrev så här på sin hemsida tidigare:

”Nu har Energimyndigheten beslutat om 2016 års tilldelning och Kalmar län kommer att få 1 701 510 kr att dela ut till de som har sökt solcellsstöd. Detta innebär att vi kan preliminärt bevilja utbetalning till de ca: 15 första i kön förutsatt att deras ansökan fortfarande är aktuell. ”

Nu skriver man också:

”Observera att regeringen satsar extra pengar på solceller och 2017-2019 kommer 390 miljoner per år gå till solcellsstödet för hela Sverige vilket avsevärt kommer att korta köerna.”

OM jag får stå kvar i kön över årsskiftet – har inte fått besked av länsstyrelsen om detta ännu – så har jag chans att ändå göra investeringen nästa år och komma i åtnjutande av de nya statliga pengarna. Det skulle i så all vara goda nyheter för projektet.

I vilket fall får jag vänta till våren. Och då kan det också ha skett en fördyring hos leverantören. Fördyringen är inte med i länsstyrelsens underlag för bidraget.

Så hur eller hur kan det bli dyrare.

15 minuter handläggningstid beräknar jag att startbeskedet tar.15 ynka minuter i ett ärende som i de flesta fall inte ens är bygglovspliktigt…

Någon kö finns inte har man ju visat i tidigare handläggning, så här kan man prioritera det man anser viktigast genom delegation.

Taggar

Kategorier

Bygglov

Centern skiljer på företagare och företagare

19. oktober 2016 10:27

Centerpartiet i Vimmerby har svårt att se när näringslivet har problem.

Ska man se det så att oppositionsrådet Ingela Nilsson Nachtweij talar för hela partiet, så fokuserar partiet mer på person än sak.

Inte med ett ord har någon i centern kommenterat det faktum att en investering i solelpaneler på 1,2 miljoner i Vimmerby – tror det är den hittills största – går om intet på grund av brister i den kommunala samverkansorganisationen på Miljö- och Byggförvaltningen.

Istället fokuserar man på två saker:

 • Företagaren är Micael Glennfalk. Inte bra.
 • Han ska/får inte skriva en motion i fullmäktige om ett samarbete på grund av att han ett eget ärende bland bygglovsansökningarna.

Det är tragiskt att centerpartiets miljötänk inte sträcker sig längre än så. Det är likaledes tragiskt att ”näringslivsvänligheten” utesluter företagare som inte är med i partiet eller har annan åsikt än centern. I det avseendet ska man tala tyst om ”demokrati” – det är ju i nivå med både Kina och Ryssland.

Inte i något media har centern ansett att samarbetet ska utvärderas, eller granskas. Bo Svensson, (c) i nämnden och Ingela Nilsson Nachtweij,  (c) i kommunstyrelsen anser båda att samverkan fungerar bra. Och säkert gör det så på politik- och tjänstemannanivå. Men det är inte det som är enda syftet med samverkan. Syftet är också att det ska resultera i bra service till invånarna. Och det missar centern om man inte vill ha en utvärdering. Revisorerna har ju också konstaterat att förvaltningen inte lyckats fult ut med måluppfyllelsen.

Om centerpartiet och dess ledande politiker hade släppt sitt fokus på min person, utan agerat som om det vore en anonym företagare i Vimmerby som ska investera 1,2 miljoner i solelpaneler, hade man agerat annorlunda.

Man hade inte ifrågasatt Åbros, Ljunghälls, Vimmerby Tidnings eller för all del ett avsevärt mindre företags ambitioner om man, samtidigt som man investerar i miljöförbättringar, också hade verkat för att politiken skulle utvärdera ett samarbete.

Inte hade man anklagat dessa företag för att de ”hotar”, för att vara odemokratiska eller att de skadar personalens trygghet. Det gör man enbart för att jag är en tydlig politisk motståndare och då ska andra regler gälla för mig än för näringslivet i övrigt.

Detta diskvalificerar centerpartiet helt från majoritetssamarbete i kommunpolitiken. Tyvärr vill jag säga. För Vimmerby behöver breda samarbeten.

Att man sedan snabbt går ut i media och kommenterar utan att ha de minsta insikt är anmärkningsvärt; Lennart Davidsson (kd), nämndens ordförande fokuserade helt på att förvaltningen hade en orubblig turordning, ledamoten Bo Svensson (c) instämde och KS-ledamoten Ingela Nilsson Nachtweij (c) spädde på med att samarbetet var ”modernt” och sedan kommenterade min person. I vanlig ordning.

Hade man gjort den genomgång jag gjorde av alla ärenden igår hade man funnit det jag beskrivit i mina tidigare bloggar; det är ingen ordning alls, varken på turordning, handläggningstider eller prioriteringar. Kommunens företag får lov på 7 dagar, näringslivet och medborgarna får vänta upp till 6 månader. Ingen skillnad mellan delegations- och nämndbeslut.

Jag tror inte någon av ovan nämnda politiker hade gjort sina uttalanden om man sett till att skaffa sig information först.  Det man kan hoppas nu är att nämndens ledamöter börjar fundera på hur politiken på bästa sätt kan kratta manegen för företagandet i kommunen. Och då menar jag alla företagare. 

Kommunens eget bolag fick bygglov på 7 dagar...

18. oktober 2016 14:38

Hultsfred- Vimmerby Miljö och Byggnadsnämnd har bara klarat av att hantera bygglov i drygt 50 ärenden inom lagstadgade 10 veckor, från start till mål.

Då har man haft hittills i år 153 ärenden. Samtliga siffror avser bygglov i Vimmerby kommun.

Värsta exemplet är en handläggningstid på 23 veckor, ca 6 månader. Det avser nybyggnation av ett fritidshus. 23 veckor tog ett byggnadslov för en Vimmerbybo som ville inreda en vind.

Men snabbt har det också gått, en enda dag tog ett beslut om en fasadskylt. Beslutet togs på delegation av en tjänsteman.

Beslutet togs inte i den turordning förvaltningen säger sig tillämpa.

Just det faktum att ett ärende har gått på en dag, 2 ärenden på en vecka, 2 ärenden på 3 veckor och 7 ärenden på en månad pekar på att man inte alls följer turordningen i den enda kö man har. Byggloven är nämligen inlämnade vid olika tidpunkter.

Handläggningstiden för ett bygglov i Vimmerby kommun 2016 är i snitt ca 8 till 12 veckor. Ca 60  ärenden av 156 ligger inom den tidsintervallen.

Men cirka 90 ärenden har längre handläggningstid än lagstadgade 10 veckor.

Trots detta, trots att man bryter sin egen regel om turordning i kön och att ”förtur endast ges om företaget brinner ned och man behöver rivningslov” så har det inte slagit förvaltningen att man behöver ha flera olika köer. Som andra kommuner har.

Det är uppenbart att vissa sökanden gynnas, andra inte. Kommunens egna bolag, Vimmerby Energi och Miljö exempelvis fick ett bygglov på 7 dagar. Det var ett enkelt ärende, nybyggnad av transformatorstation. Säkert tagit på den delegation förvaltningen säger har lika lång handläggningstid som alla andra ärenden. Det är alltså falskt.

Vimarhems bygglov på ett gruppboende, ett ganska omfattande projekt, tog bara 6 veckor.

Vimmerby Mässhallar, och för all del Håkan Carlsson själv, har genomgående fått långa handläggningstider.

En nybyggnad av en sjöbod från annan sökande tog en handläggningstid på 7 månader.

Slående är också att enkla bygglov, som inglasning av altan kan ta avsevärd tid.

Det tog Eksjöhus 10 månader att få bygglov för en villa på Kompassgränd, samma som för en villaägare i Södra Vi.

Det syns som bygglovshantering är godtycklig, ingen organiserad kö, delegationsärenden kan gå på en dag eller flera för samma sak.

Om sökandens ansökan sedan blir beskriven i media så stannar handläggningen upp helt, som i mitt fall.

Det tas ingen som helst hänsyn till den ekonomiska skada den kommunala organisationen orsakar det lokala näringslivet eller för all del de flesta sökanden. Trots att verksamheten är taxefinansierad hyr man inte in resurser i handläggningen i tillräcklig omfattning.

Hultsfred-Vimmerby Miljö och Byggnadsförvaltning har inte fört bygglovshanteringen framåt för Vimmerby kommun, som tidigare hade 2-3 veckors handläggningstid genomgående.

Taggar

Kategorier

Bygglov

Sammanslagningen med Hultsfred har gett Vimmerby en öststatsmodell

17. oktober 2016 19:26

Vimmerby kommuns bygglovshantering har blivit farligt trögare sedan sammanslagningen med Hultsfred. Det kan mycket väl bero på resursbrist. Men det beror också på den ”kultur” som råder i förvaltningen; det ska vara en enda kö och allt ska handläggas på tio veckor, varken mer eller mindre.

Vi som lever i den övriga världen kan se hur företag prioriterar i sin verksamhet; IKEA öppnar en snabbkassa för de som har färre än fem varor i korgen. Varför gör man det? Jo, för det skapar irritation och tidsspillan om dessa kunder ska stå bakom någon som gör omfattande inköp. Vi ser också hur elektriker prioriterar mjölkbönder när strömmen går, hur gatukontoret prioriterar snöskottning och sandning, hur polisen prioriterar utredningar mellan olika brott, hur sjukvården prioriterar mellan… ja, listan är oändlig.

Men Hultsfred-Vimmerbys Bygg och Miljönämnd har en enda kö. För alla… Man får en känsla av öststatsmodell, faktiskt.

Hur gör andra kommuner då. Jo, de prioriterar. Mjölby kommun har till och med en 24-timmarskö. Är ärendet enkelt så får man bygglov på 24 timmar.

Se länk: http://gis.mjolby.se/bygglov24plus/files/mobile/index.html#3

 Det ärende Björkbacken nu har inne, och som beskrevs  VT i lördags, har följande historia och gäller en investering av solelpaneler på Karaktärshotellet för 1,2 Mnkr:

2/9 2016 skrev länsstyrelsen att man skulle behandla min två år gamla ansökan, inlämnad 29/9 2014. Regeringen hade anslagit 100 Mnkr i stöd för investering i solelpaneler.

Jag fick brevet 4 sept 2016. Eftersom man fått begränsade medel för 2016 så delade man bara ut till projekt som är driftklara 2016. Så man gav inte mycket tid för upphandling.

4/9-19/9 tog jag in och fick offerter.

Den 19/9 skickade jag in bygglovsansökan via arkitekten.

4/10 fick vi första bekräftelsen på att bygglovsansökan lämnats in. Det tog byggnadskontoret 16 dagar att öppna posten och svara…

Svaret var att man behövde komplettering av ett fallskydd, en stång på taknocken. Fanns den, undrade man. Den fanns och den fanns med i det bygglov som godkänts när taket byggdes en gång i tiden.

Dagen efter, 5/10 visade vi detta. Då meddelade byggnadskontoret att ärendet var komplett att det skulle ta upp till 10 veckor att bevilja byggnadslovet. Då hade man ”stulit” två veckor genom att inte öppna posten, så behandlingstiden blir egentligen 12 veckor…

Det hör till saken att det är ett delegationsärende. D.v.s. ingen nämnd är inkopplad, endast en enda tjänsteman.

När jag ringde till avdelningschefen sa han att det inte alls påverkade handläggningstiden, ett delegationsärende tar lika lång tid som ett nämndärende.

Detta är givetvis nonsens. Vilket flera andra kommuners handläggning visar.

Se länk: http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/bygglov-inom-tio-veckor-sa-har-gor-du_580918.html

Där beskriver Svenskt Näringslivs undersökning att kommunerna ser ”delegering som ett sätt att snabba upp handläggningstiden”.

Självklart är det så. Men inte för Hultsfred-Vimmerbys bygglovsförvaltning, där ingen omvärldsbevakning görs.

Idag har man en enda kö till bygglovshandläggningen. Man håller fast vid den. Man säger till och med att någon turordning ändras inte, möjligtvis om någon industri brinner ned och behöver snabb handläggning! Man ser inga skäl alls till annat än en enda kö!   - Таким образом, баста! (Översatt: Därmed basta!)

Det är just denna ”kultur” som inte fanns i Vimmerby tidigare. Vi var en av de bästa i landet, med bygglov även på komplicerade ärenden på 2-3 veckor. Sedan sammanslagningen med Hultsfred, som skedde för att vi skulle kunna rekrytera kompetens, har den utökats till 10 veckor…

En fråga i sammanhanget är givetvis: Varför ska jag som kund vara kreativ, kolla andra kommuner, hitta idéer när personalbristen är stor? Varför ska inte den kreativiteten och idérikedomen finnas i stadshuset, hos förvaltningen? Är inte uppgiften att snabbt serva kunderna? Ja, då är uppgiften också att hitta lösningar.

Varför inte tre köer; en för komplicerade ärenden (nämnden), en för enklare ärenden (nämnden) och en till delegerande tjänsteman, som exempelvis uppsättning av solpaneler.

Frågan är om man kan lita på politiken här. Oppositionsrådet skjuter som vanligt på person, och bryr sig inte om sak. Nämndens ordförande är mer intresserad av att kommentera om jag har sagt att jag ska ha förtur eller inte (jag har inte begärt förtur, endast snabb behandling) – ingen tycks bry sig om det verkliga problemet; varför ska det ta tio veckor att fatta beslut i ett enkelt stämpelärende, ett delegationsärende?

Nej, sammanslagningen med Hultsfred har fört bygglovshanteringen åt helt fel håll. Prestige, konservatism och idéfattigdom är resultatet. Man lyckas inte ens rekrytera, eller hyra in folk i tillräcklig omfattning. Dessutom säger man att det är ett allmänt problem. Nej, tittar man bland svenska kommuner hanterar man bygglovsärendena modernt och snabbt. Det finns många exempel på det.

http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglov/

På grund av att en enskild tjänsteman inte får fatta ett delegationsbeslut (inte hennes fel, utan hennes chefers och nämndens ska understrykas) utan att ha 10 veckors handläggningstid, att man inte förstår att det kan finnas flera köer, att man inte förmår prioritera, mister Karaktärshotellet en investering på 1,2 Mnkr och ett vimmerbyföretag ett statligt bidrag som kan bli 400.000 kronor.

Hultsfred-Vimmerby Miljö och Bygg sköts inte bara ineffektivt, den är också till direkt ekonomisk skada för näringslivet. Och därmed för tillväxten i Vimmerby kommun.

Jag hoppas att det pris som Björkbacken nu får betala – för idag (måndag) meddelade kontoret att Björkbackens ärende inte kan handläggas på grund av tidningsskriverierna – ska leda till att förvaltningen bryts upp, återgår till Vimmerby, effektiviseras och blir till nytta för tillväxten. Det är alltid värt nåt.

Om jag ångrar att jag gick med på det beslutet i fullmäktige en gång i tiden?

Ja, vad tror ni efter detta haveri…?

Kommunala ordningsvakter på gång

12. oktober 2016 09:35

I somras beskrev Ystad Allehanda att Tomelilla kommun ansökt hos regeringen att få sätta in kommunalt anställda ordningsvakter vid järnvägsstationen. Skälet var att det var stökigt.

Johan Persson (s), kommunalråd i Kalmar berättade på sin Facebooksida nyligen att han var glad över att kommunen permanentat en kommunal ordningsvaktstyrka på Kvarnholmen på helgerna.

Den moderate riksdagsmannen Fredrik Schulte lämnade in en motion till riksdagen den 4 oktober där han vill ha riksdagens stöd för att kommuner ska få anställa ordningsvakter med befogenheter att avhysa. Av allt att döma bifalls motionen.

Kommun efter kommun anställer egen ”ordningsmakt” och betalar lönerna med kommunalskatten. Det är i denna starka trend man ska betrakta politikens totala misslyckande när det gäller att upprätthålla ordningen i kommunerna. För det är inte bara i småstäder som Vimmerby man misslyckas.

Många kommer ihåg när ”grannsamverkan” inrättades. Det var första tecknet på polismaktens kapitulation. Grannar skulle sköta polisiär bevakning och patrullera sitt bostadsområde. I Gullringen körde man skift på nätterna för att få stopp på stölder.

Nu är vi framme vid att kommunen, i brist på poliser, anställer egna vaktstyrkor. En ordningsvakt får enligt regelverket sköta ordningen på allmänna platser ”Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt…”. Och om det inte finns polisresurser för att lösa problemet.

En ordningsvakt har dock inte samma befogenheter som en polisman. Om motionen går igenom i riksdagen får alltså en kommunal ordningsmakt göra avhysning. Säkert kommer det i så fall att ske med stöd av den lokala ordningsstadgan. Vill en kommun avhysa tiggare kan man alltså det på ett praktiskt sätt, med egen ordningsmakt.

Frågan är hur långt kvar vi har till Medborgargarde? Ett medborgargarde är sammansatt av frivilliga medborgare som tar på sig uppgiften att patrullera. Så långt går det ju bra. Men man tar också gärna på sig uppgiften att ingripa och ibland går man ännu längre. Det däremot, är inte bra.

Om man från politiken ska sätta utvecklingen vidare, åt rätt håll, bör man låta kommunerna överta polismakten. Risken är annars att medborgarna själva tar den makten i sina medborgargarden.

Ett bra sätt att stävja den utvecklingen är kommunalt anställda ordningsvakter, men varför ska kommunen tvingas till detta grepp och ta medel ur kommunalskatten?

Slirande, rykande bilar rattade av ungdomar på en p-plats i en landsortsstad klockan tre på natten är långt ifrån riksdagshuset. Likaså inbrotten i centrumbutiken. Nej, riksdagen ser inga bevakningsfilmer uppspelade på facebook där tjuvarna lastar traktorer och stjäl cyklar på villainfarter.

Det vi nu närmar oss är på en helt annan nivå än ”Farsor på stan” – vi närmar oss en konflikt och konfrontation där den ena parten är utrustad med brödkavel och en avbruten gren från äppleträdet, medan motståndaren står med K-pist och handgranater och känner att han inget har att förlora, möjligen någon månad i fängelse med regelbundna måltider...  I Malmö sitter polisen och ser allt på filmer från sina bevakningskameror.

Bra att polisen äntligen tar in kompetens för att utreda IT-brott. Men det får inte bli på bekostnad av ordningsmakten.