Centern skiljer på företagare och företagare - Vimmerby Tidning - Centern skiljer på företagare och företagare
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Centern skiljer på företagare och företagare

19. oktober 2016 10:27

Centerpartiet i Vimmerby har svårt att se när näringslivet har problem.

Ska man se det så att oppositionsrådet Ingela Nilsson Nachtweij talar för hela partiet, så fokuserar partiet mer på person än sak.

Inte med ett ord har någon i centern kommenterat det faktum att en investering i solelpaneler på 1,2 miljoner i Vimmerby – tror det är den hittills största – går om intet på grund av brister i den kommunala samverkansorganisationen på Miljö- och Byggförvaltningen.

Istället fokuserar man på två saker:

  • Företagaren är Micael Glennfalk. Inte bra.
  • Han ska/får inte skriva en motion i fullmäktige om ett samarbete på grund av att han ett eget ärende bland bygglovsansökningarna.

Det är tragiskt att centerpartiets miljötänk inte sträcker sig längre än så. Det är likaledes tragiskt att ”näringslivsvänligheten” utesluter företagare som inte är med i partiet eller har annan åsikt än centern. I det avseendet ska man tala tyst om ”demokrati” – det är ju i nivå med både Kina och Ryssland.

Inte i något media har centern ansett att samarbetet ska utvärderas, eller granskas. Bo Svensson, (c) i nämnden och Ingela Nilsson Nachtweij,  (c) i kommunstyrelsen anser båda att samverkan fungerar bra. Och säkert gör det så på politik- och tjänstemannanivå. Men det är inte det som är enda syftet med samverkan. Syftet är också att det ska resultera i bra service till invånarna. Och det missar centern om man inte vill ha en utvärdering. Revisorerna har ju också konstaterat att förvaltningen inte lyckats fult ut med måluppfyllelsen.

Om centerpartiet och dess ledande politiker hade släppt sitt fokus på min person, utan agerat som om det vore en anonym företagare i Vimmerby som ska investera 1,2 miljoner i solelpaneler, hade man agerat annorlunda.

Man hade inte ifrågasatt Åbros, Ljunghälls, Vimmerby Tidnings eller för all del ett avsevärt mindre företags ambitioner om man, samtidigt som man investerar i miljöförbättringar, också hade verkat för att politiken skulle utvärdera ett samarbete.

Inte hade man anklagat dessa företag för att de ”hotar”, för att vara odemokratiska eller att de skadar personalens trygghet. Det gör man enbart för att jag är en tydlig politisk motståndare och då ska andra regler gälla för mig än för näringslivet i övrigt.

Detta diskvalificerar centerpartiet helt från majoritetssamarbete i kommunpolitiken. Tyvärr vill jag säga. För Vimmerby behöver breda samarbeten.

Att man sedan snabbt går ut i media och kommenterar utan att ha de minsta insikt är anmärkningsvärt; Lennart Davidsson (kd), nämndens ordförande fokuserade helt på att förvaltningen hade en orubblig turordning, ledamoten Bo Svensson (c) instämde och KS-ledamoten Ingela Nilsson Nachtweij (c) spädde på med att samarbetet var ”modernt” och sedan kommenterade min person. I vanlig ordning.

Hade man gjort den genomgång jag gjorde av alla ärenden igår hade man funnit det jag beskrivit i mina tidigare bloggar; det är ingen ordning alls, varken på turordning, handläggningstider eller prioriteringar. Kommunens företag får lov på 7 dagar, näringslivet och medborgarna får vänta upp till 6 månader. Ingen skillnad mellan delegations- och nämndbeslut.

Jag tror inte någon av ovan nämnda politiker hade gjort sina uttalanden om man sett till att skaffa sig information först.  Det man kan hoppas nu är att nämndens ledamöter börjar fundera på hur politiken på bästa sätt kan kratta manegen för företagandet i kommunen. Och då menar jag alla företagare. 

Lägg till kommentar