Bostadslös arbetar inte... - Vimmerby Tidning - Bostadslös arbetar inte...
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Bostadslös arbetar inte...

12. december 2016 06:00

Mohammad är en ung, syrisk grabb som kom till Sverige och flyktingboendet Moliljan i Målilla  för några år sedan. Sedan en tid tillbaka är han ”utskriven”, om jag får beskriva det så, och flyttade till Vimmerby. Han fann en bostad i ett äldre, nedgånget hus med en kallhyra på 5 500 kronor. Elkostnaden blev honom övermäktig, värden gick med på att baka in elen i hyran…

Han har sökt bostad dagligen; anmält sig hos Vimarhem och hos de privata värdarna. Han sände för någon vecka sedan ett SMS till alla privata hyresvärdar i Vimmerby han kunde hitta på nätet. Ingen av dem hade ledigt boende. Nu när vintern kommit fryser han i det gamla huset, knappt värdigt som bostad vintertid.

I Vimmerby går industrin och företagen bra. Man söker arbetskraft. Nu senast BoKlok. Men finns det inga bostäder åt exempelvis Mohammad, så kan han heller inte bidra med sin arbetsförmåga.

Han har en nära släkting som nu flyttar till Vena, där man funnit en bostad. Vimmerby kommun tappade några invånare där.

Lösningen på problemet har funnits framför ögonen på kommunens politiker, och Vimarhem, i flera år. Utan att man lyckats komma till beslut. Eftersom 25 procent av befolkningen i Vimmerby är över 65 år och eftersom de också behöver nära service och gemenskap resten av livet, heter lösningen Trygghetsboende. En huskropp på 36 lägenheter skulle starta igång flyttkarusellen rejält.

Vimarhem vägrar envist att bygga Trygghetsboende. Gruppboende kunde man tänka sig i kv Pistolsmeden, men inte boende för äldre enligt konceptet Trygghetsboende. Trots att säkrare hyresgäster än gamla människor knappast finns. Kommunen använder inte sitt bostadsbolag politiskt, utan det får leva sitt eget liv...

Politiken väntar på statliga bidrag, sägs det. De bidrag som dykt upp har man inte använt, än mindre sökt. Man kunde söka stora statliga bidrag till trygghetsboende förra året, men Vimmerby sökte inte.

Sedan Söderköpings kommun styrde upp sitt bostadsbolag med politiska instruktioner har det byggts friskt, och befolkningen har stadigt ökat. UI de jämförbara kommuner som ha bostäder och befolkningsökning finns en bostadspolitik. Vimmerby riskerar att rent av tappa befolkning – enbart på grund av att Trygghetsboendet inte kommer till. Om man inte förmår använda sitt bostadsbolag så kan kommunen låta privata byggherrar bygga och äga. Men man måste komma loss med initiativet.

Under tiden kan Vimmerbyborna tacka entreprenörer som Håkan Carlsson. Trots hård motvind, trots byråkratin, trots väntetider bygger han bostäder, förädlar byggnader och tomter, hittar möjligheter där andra ser omöjligheter. Han borde ha all stöttning; han tar risken och han bidrar till utvecklingen.

Men alla har inte Håkan Carlsons sinnelag, alla är inte byggmästare med eget folk, alla väljer inte riskerna. Därför är det viktigt att kommunen får in stora fastighetsägare utifrån, exempelvis Riksbyggen, som kan hantera och äga ett bygge på 40-talet lägenheter och kanske fler.

Men det kräver en politisk idé, exempelvis kring Trygghetsboende. Moderater, socialdemokrater och kristdemokrater är de partier som länge varit överens om att Trygghetsboende är den mest riktiga, mest akuta bostadsbyggnationen. Tillsammans kan de göra verklighet av detta.

I den flyttkarusell som då skulle ske kanske Mohammad kan finna en mer värdiga bostad i Vimmerby. Och börja bidra till vår tillväxt.

Lägg till kommentar