Bostadsbrist ökar inte befolkningen - Vimmerby Tidning - Bostadsbrist ökar inte befolkningen
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Bostadsbrist ökar inte befolkningen

20. april 2016 08:43

Bristen på bostäder är en stor orsak till utflyttning.
Så är det i övriga landet, det är därför rimligt att tro att det är så också i Vimmerby.

”Många som växt upp i barndomskommunen vill tillbaka när möjligheten kommer”, säger bostadsproducenten Bo Kloks projektutvecklare Peter Nyberg, tidigare kommunpolitiker i Botkyrka.

Bo Klok och Peter Nyberg får stort utrymme i politikernas veckotidning Dagens Samhälle, därför att bostadsbristen i Sverige är nationell. Att det är trångt i storstäderna vet vi, nu är det också trångt i lilla Vimmerby. Att Vimarhem har svårt att bygga vanliga bostäder är förståeligt. Nya statliga regler för hur bolaget ska drivas påverkar, dåligt värde på den färdiga byggnaden driver stora avskrivningar och ska man sälja något; då är de mest lönsamma fastigheterna som spekulanterna vill ha. Det är ett dilemma. Det enda Vimarhem egentligen kan bygga med hyfsad ekonomi är Trygghetsboende med statliga bidrag och med ett livslångt ägande utan vakanser. Det är dock ett stort projekt; 35-40 lägenheter minst.  Men man kan heller inte säga att den som vill ha en lägenhet kan få en; människor vill kunna välja, inte bara bli anvisade.

Eftersom Vimarhem dominerar hyresmarknaden med sina ca 50 procent av hyresrättsbeståndet, så påverkar man också hyressättningen för hela hyresrättsmarknaden. I Vimmerby har man inga höga hyror, tvärtom.  När bolaget misslyckas med att få upp sina hyror hämmar det nyproduktion.

Vad ska man göra då? För det första måste de politiska partierna ta fram en idé kring bostadsförsörjningen. Finns det ungdomslägenheter, finns det trygghetsboende för gamla som startar flyttkedjan på nytt, finns det bostadsrätter, finns det bra tomter strandnära, finns det villatomter där en ny generation vill slå rot?

För det andra måste man vara aktiv mot privata aktörer. Med Vimarhems dominans idag måste de attraktivaste tomterna erbjudas privata aktörer. I Söderköping fick man igång investeringarna genom att privata aktörer fick de attraktivaste lägena, och allmännyttan tog de mindre attraktiva. Åren efter kom befolkningsökningen,

För det tredje måste man hitta strandnära lägen både för villor och flerbostadshus.

Tillbaka till Peter Nyberg på Bo Klok: ”Vi såg att en del flyttade från kommunen på grund av bostadsbrist. Men många ville flyta tillbaka när den här möjligheten kom”. Ett citat som säger mycket. Bland annat att ny bostadsproduktion måste anpassas till de målgrupper man vill ska flytta in. Bo Klok försöker nu öppna dörrarna i kommunerna med förre kommunpolitikern Peter Nybergs hjälp. Man bygger inte längre bara två våningar, utan har system för upp till fyra våningar. Det öppnar för ännu bättre ekonomi i byggnationen. Det vore givetvis ur flera aspekter intressant med ett Bo Klok-hus i Vimmerby kommun, tillverkat på fabriken i Gullringen.

Ett första steg kommunen kan ta för att öka på byggnationen är att kontakta våra lokala byggentreprenörer; förutom Bo Klok också Håkan Carlsson, Bälters Bygg, Klassons Bygg etc. Gå igenom kartorna, fråga var de ser attraktiva lägen, skapa detaljplaner som ger dem möjligheter och hjälp dem med myndighetskontakterna när det gäller strandskydd, etc.

Med politikens och tjänstemännens myndighetsrutin och byggarnas entreprenörskap och idéer skulle vi kunna få fart på bostadsbyggandet i Vimmerby igen. Och därmed behålla och öka vår folkmängd.

 

Lägg till kommentar