Besöksnäringen stärker Vimmerby! - Vimmerby Tidning - Besöksnäringen stärker Vimmerby!
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Besöksnäringen stärker Vimmerby!

4. januari 2016 07:53

Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande näring. Den fortsätter dessutom att växa och skapar jobb, både för lågt och högt utbildade människor.

Vimmerby kommun är lyckligt lottad. Dels en stark basindustri (Ljunghälls bland annat) och starka exportföretag (Åbro bland annat), dels finns här också en stark besöksnäring genererad av det faktum att Astrid Lindgren föddes här och tillbringade hela sin ungdomstid i kommunen.

”Sagobybröderna”, Jalminger, Soowik och Isaksson, (som jag hoppas någon gång får någott stort pris av kommunen, men det kanske de fått…?) startade upp en idé tillsammans med Astrid själv och den idén är nu en högt prisad park, väl omhändertagen och strålande utvecklad av Astrids familj.

Det kunde ha stannat där. Men kommuninvånarna har varit kreativa, startat den ena turistinriktade verksamheten efter den andra som genererat jobb och skatteintäkter.

Tidigare politiker förstod att barndomshemmet skulle bli en klenod. Och startade resan runt Näs. Nu utvecklas Astrid Lindgrens Näs och Trädgårdar till ett besöksmål som kan besökas året om, Astrid Lindgrens Värld är i färd med att etablera en välbesökt höstsäsong – helt plötsligt växer besöksnäringen igen. Någonstans såg jag en siffra att besöksnäringen i Vimmerby växte 2014 med över 20 procent. Fantastiskt!

Detta samtidigt som våra småföretag går bra; STG fortsätter bygga ut, Zobra och Polyform fortsätter växa – detta tillsammans gör att Vimmerby har legat på lågt regionalt snitt beträffande arbetslösheten. Jag tror Vimmerby har stora möjligheter att också suga upp invandrare med låg ut bildning; besöksnäringen exempelvis är bra på att internutbilda och har rätt typ av jobb.

Någonstans finns också ett hot; regeringens ungdomsarbetsgivaravgifter. Det kommer att stoppa jobbtillväxten på många besöksmål som Vimmerby. Dessutom; färre ungdomar får sommarjobb, turisten får också lägre service då färre medarbetare möter dem. Investeringspengar i företagen får läggas på arbetsgivaravgiften.

Positivt är dock att besöksnäringen finns i regeringens samtliga strategier; exportstrategin, regional strategi och livsmedelsstrategin. Det visar att politiken börjar vakna, kanske man också omvärderar höjningen av arbetsgivaravgiften för unga i besöksnäringen? Vad skulle vara rätt utvecklingsstrategi för Vimmerby åren framöver?

• På första plats sätter jag Näs. Med färdigt trädgårdsprojekt kan marknadsföringen ta fart. Och vi har vårt första besöksmål som har möjlighet till året runt-öppet för en bred publik, både gammal och ung.

• På andra plats måste infrastrukturen ordnas; tåg och bil måste fungera. Det är en besöksfråga. Bil fungerar inte vid ankomsten till ALV många år till, om besökstalen ökar. Det är inte bara en fråga för kommunen, utan för destinationen och därmed Tillväxtverk, Trafikverk och Näringsdepartement. Vimmerby måste få en region där man satsat på tåg och väg.

• På tredje plats sätter jag attityden till varandra; kommunens tjänstemän gentemot företagarna, företagarna till kommunens tjänstemän och mellan sig, politikerna mellan sig där populismen idag härjar fritt, folk i sociala medier mellan sig där hat och påhopp dominerar. Vi måste istället kroka arm och söka lösningar på alla håll och kanter.

Till sist vill jag önska God Fortsättning på nya året med följande citat: ”Problemet är inte problemet, problemet är din attityd till problemet”.