Besöksnäringen i ett vägskäl - Vimmerby Tidning - Besöksnäringen i ett vägskäl
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Besöksnäringen i ett vägskäl

29. mars 2016 10:23

Kommande helg, den 2 april, flyttar Vimmerby in på Kungsträdgården i Stockholm. Besöksnäringen gör gemensam insats för att marknadsföra destinationen Vimmerby.

Mig veterligen är det första gången besöksnäringen ställer upp så mangrant; ett 15-tal aktörer är med, från Astrid Lindgrens Värld till Ingebo Hagar, från boendeanläggningarna till Tuna intresseförening. Till och med kommunen är med på ett hörn för att marknadsföra Midnattssolsrallyt.

Arrangemanget har flera värden; visst kan vi locka fler besökare till destinationen, visst kan det resultera i ökad kraft i respektive varumärke. Men viktigast tror jag det är att vi manifesterar en allians i kommunen; en allians för att öka attraktionskraften och få fler besökare.

Samverkan är en av alla de byggstenar som krävs för att bygga ett varumärke av en plats. Näringslivet involveras, samfinansiering ordnas. Gränser mellan varandra suddas ut.

Kan vi skapa en ”Gemensam Konkurrenskraft” (jag vill mynta begreppet, för det innebär en hel del) i Vimmerby så kan vi förflytta människor semesterplaner från utlandet till oss, förflytta de extra pengar familjer har från en ny soffa till att istället bli en upplevelse i Vimmerby. Alla konkurrerar om konsumentens pengar; genom en gemensam konkurrenskraft blir Vimmerby starkare som upplevelse.

Första steget i utvecklingen av en gemensam konkurrenskraft var att bilda besöksföreningen. Det steget är nått och etablerat. Andra steget är samverkan. Den blir allt starkare för varje dag. Tredje steget är att nå ett systematiskt arbetssätt ”internt” i Vimmerby. Värdskapsutbildning av sommarungdomar genomförs nu på de flesta anläggningar efter premiären i fjol, erfarenhetsutbyte mellan anläggningarna och även konkreta saker som ”lån av lakan, våra är slut” är några exempel på välutvecklat internt ar bete.

Ett fjärde steg är en gemensam, öppen och innovativ marknadsföring. Idag drar Astrid Lindgrens Värld det absolut tyngsta lasset, kommunen drar också genom sin anläggning Astrid Lindgrens Näs, andra försöker marknadsföra efter sin egen kassa. Viktigt hör att man har en gemensam logotype ”Vimmerby” – så att platsen matas in. Besöket i Stockholm är ett exempel.

Ledarskapet är ett femte steg. Idag har turistchefen Peter Göransson tagit en bra och ledande roll tillsammans med bolagets styrelse. Också kommunens destinationsutvecklare Patrik Engqvist jobbar i symbios med besöksnäringen. Destinationspengarna från Tillväxtverket har använts väl. Nu är det viktigt att alla aktörer lever upp till samarbetet, öppnar upp och ser till att stötta varandra. Man har gemensamma problem; ont om kompetenta kockar till exempel, ont om managementpersonal, ont om besökare vintertid, tunga investeringar som ska betalas enbart av sommarturister. Hur kan man gemensamt hantera dessa frågor viktiga för hela näringen?

Till att börja med måste vi vara öppna med våra planer för framtiden. Astrid Lindgrens Värld, som på 90-talet var en väldigt sluten verksamhet där inga planer läckte ut, är idag en öppen, frimodig verksamhet som söker samverkan med andra och bidrar med stor kompetens till övriga. När loket är så pass framtidsinriktat, då är det viktigt att alla tågvagnarna också är det och ser till att destinationen Vimmerby blir det kraftfullt tåg där alla sitter ihop med varandra.

Först då kan man ta många passagerare.