Avgifter för detaljplaner och bygglov skenar i Sverige - Vimmerby Tidning - Avgifter för detaljplaner och bygglov skenar i Sverige
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Avgifter för detaljplaner och bygglov skenar i Sverige

14. december 2015 11:34

Trä- och Möbelföretagen (TMF) har gjort en undersökning (och det är naturligtvis företag som skapar nya jobb när det byggs i Sverige) som säger att den främsta fördyringen när vi bygger står kommunens ”kontorskostnader” för.

Det vill säga: detaljplaner och bygglov.

Sedan 1990 har avgifter kommunen tar ut i samband med byggnationer genomsnittligt stigit med 400 procent, i vissa kommuner upp till 800 procent. Man konstaterar att det är ”anmärkningsvärt stora skillnader mellan kommunerna” men också att ”avgifterna har stigit enormt”. Det är planmonopolet som ger kommunerna möjligheten och givetvis ställer det byggnadsnämnd och förvaltning under stort ansvar. Jämför man med övrig kostnadsutveckling i samhället sticker kommunens myndighetsutövning ut. Så mycket att TMF vill ha en utredning.

Alla förstår givetvis att byggavgifter – eller över huvud taget kommunens avgifter för myndighetsutövning – inte får vara en för stort post när näringslivet eller privatpersoner vill bygga. Utan att göra något annat än att ändra användning av en lokal kan kosta ca 9.000 kronor. Knappt en spik har slagits in. Jag gissar att ett ändrat pennstreck eller en uppgift i en plan kostar några tusen också.

Nu säger den relativt färska Plan- och Bygglagen (PBL) att stora straffavgifter ska dömas ut för brott mot samma lag. Här har avgifterna höjts rejält. Det är billigare att slå en flaska i huvudet på en fotgängare en lördagskväll utanför pizzerian än att bryta mot PBL. Ska vi se till bötesbeloppen inom civilrätten så tror jag till och med att man kommer undan med misshandel, rån och bilstöld under en och samma dag, med bötesbelopp understigande det som skulle utdömas om du startar upp ett bygge innan du fått startlov…

Det lär en och annan byggare bli varse så det gäller att skaffa sig ”relevant info”.

Men det är skillnad på brott och brott. I den statliga världen är ett brott mot byråkratin avsevärt allvarligare än ett brott mot en fysisk person. Oavsett regering.

Relevant info? Det kan man inte få i lika hög utsträckning längre från tjänstemännen. Det får inte vara ”konsulter”, tvärtom de ska granska konsulternas lösningar. På plussidan finns förstås att vi får tillväxande yrkeskårer av konsulter, som i takt med statens ökade krav sätter sina timpriser allt högre.

Jag vet att myndigheten ska skydda tredje man. I grunden rätt. Jag vet att det finns allvarligheter som brandtillsyn och livsmedelstillsyn. Men avgifterna ligger även på de mest triviala uppdragen. Och de ökar. Det är ingen bra utveckling och kommunerna måste bli mer återhållsamma med sin taxesättning och inte bara köpa att ”ju mer vi inspekterar, ju mer inkomster får vi”.

Staten är dock den stora boven. Här sitter statliga verk och styrelser och finner allt fler nödvändigheter i en kommun; en nattsköterska ytterligare på äldreboendet vore bra. Kommunen får anställa. Staten skickar dock inte med pengar. Man finner att vi ska ha mer matematik i skolan. Kommunen får pengar till sex månader men staten räknar med att åtgärden ska vara permanent. Till flyktingar skicka staten med pengar för två år. Därefter ska alla kunna svenska och ha ett jobb. Annars får kommunkassan ta kostnaden.