Verkligheten kryper inpå - Vimmerby Tidning - Verkligheten kryper inpå
Mitt perspektiv - Lennart Beijer

Verkligheten kryper inpå

24. november 2015 09:30

I veckan har vi verkligen blivit matade med stort som smått från terror-angreppen i Paris. Verkligheten kommer väldigt nära.

Det pågår terrorangrepp nästan varje dag i olika delar av världen. På något vis tar vi inte till oss dessa geografiskt långväga händelser.

Kanske är det för enkelt att beteckna alla uppror, revolutioner, överfall och bomber – som terror?

Det är alltför lätt för sittande regimer att stämpla dem som tycker annorlunda som terrorister. Se Turkiet kontra kurderna.

Det är förstås viktigt att terrornätverket IS neutraliseras. När nu ett enigt FN (!) bestämt sig för att gemensamt ta itu med IS borde allt var frid och fröjd. Det kommer inte att vara roligt för IS-soldaterna när de nu utsätts för flygangrepp och bombningar från såväl USA och Frankrike som Ryssland.

Framtida historieforskare kommer att peka på att IS lyckades med det som ingen annan klarat av – nämligen att få amerikaner och ryssar att samarbeta.

Om inte kriget mot IS varit så aktuellt, hade jag tagit upp problemet med den svenska landsbygdens utveckling. Hur kan det komma sig att vi alla – fackföreningar, arbetsgivarföreningar, alla partiernas politiker – godkänner en utveckling där huvudstaden varje år ökar sin befolkning med 30 000 personer, samtidigt som landsbygden förtvinar?

Då är inte hänsyn tagen till flyktinginvandringen. 30 000 nya människor söker sig till huvudstaden – trots en totalt omöjlig bostadssituation och en livsmiljö som har allt, som vi försöker undvika i samhällsplaneringen.

Finns det en bra förklaring? Jo, det är i huvudstaden och i andra så kallade tillväxtcentra jobben finns...

Är det inte hög tid att ”de som bestämmer” - alltså Sveriges riksdag – försöker motverka denna osunda utveckling?
Man kan använda flera metoder, som utflyttning av statliga verk och verksamheter. På V-Gustavs tid var det en fördel om olika statliga verksamheter hade nära till varandra. Från och med statsminister Perssons tid gör den nya tekniken det möjligt att jobba utan att fysiskt träffa personer från andra verk, ekonomiska styrmedel, som gynnar flytt av företag till landsbygden.

Exempelvis skulle en Fastighetsskatt på 1 procent på taxeringsvärdet sannolikt göra susen.

Alla skyller på marknadskrafterna. ”Det är effektivt och ekonomiskt att centrala verksamheter och företag ligger i huvudstaden” är vanliga argument. ”Människor vill bo i huvudstaden” och dessutom är ”Stockholm för litet i konkurrensen med andra stora städer i Europa” är andra tunga argument.

Varför försöker inget av de politiska partierna göra Landsbygdsfrågan till sin profilfråga? Är vi som bor och lever på landsbygden för få och därmed politiskt ointressanta?

Det mest positiva vad gäller befolkningsutvecklingen på landsbygden är faktiskt en händelse, som varken påverkats av marknaden eller politikerna. ”Folkvandringen” från Afganistan, Syrien, Irak och norra Afrika påverkar landsbygden positivt – i alla fall vad gäller befolkningsutvecklingen.

Äntligen har vi fått ett stopp på minskningen av kommuninvånare. Och än trevligare är det att den kommunala ekonomin påverkas starkt positivt.

Den stora utmaningen är att hitta de människor som behövs – lärare, socionomer, undersköterskor och boendepersonal – för att klara en bra integration.

Men inte var det så här vi tänkte oss löningen på svenska landsbygdens problem..?