Svenska Spel och Panama - Vimmerby Tidning - Svenska Spel och Panama
Mitt perspektiv - Lennart Beijer

Svenska Spel och Panama

20. april 2016 19:04

Svenska Spel och Panama

Det pågår ett försök till systemskifte på den svenska spelmarknaden. Statliga Svenska Spels monopol sätts ifråga och förslag finns att Sverige skall införa ett licenssystem där flera aktörer skall få konkurrera om spelarnas gracer. Det är ett systemskifte som sker i det tysta. De politiska partierna har tydligen lagt locket på. Man önskar ingen bred diskussion.

Därför är det bra att Svenska Spels ordförande tar bladet från munnen. Hon avgår i protest mot konkurrens med privata vinstintressen som drivkraft.

Vi är många spelare som håller med Anitra. Situationen blir knappast bättre av att de tänkta privata spelbolagen idag skatteminimerar genom att ha sina huvudkontor på Malta.

·         Svenska Spel skall givetvis hanteras på samma sätt som Systembolaget. Det är alltför känslig verksamhet för att överlåtas till privata intressen. Dessutom är Svenska Spel viktigt för idrotten och svenskt föreningsliv. En roll som istället borde vidareutvecklas. Överskott hos Svenska Spel går till den svenska budgeten – vinster hos privata spelbolag går till privatpersoner som gärna vill vinstmaximera och lägga så lite skatt som möjligt.

Vi får hoppas ditt agerande för upp frågan till ordentlig debatt i media, riksdagen och regeringen. Starkt agerat Anitra Steen!

Skatteflykten till brevlådeföretag i Panama och delstater i staterna undandrar det allmänna enorma resurser. Dessutom är detta skattefusk ett hot mot det finansiella systemet. Torsten Fensby – expert på internationell skatteflykt säger –”Jag kan säga matematiskt stensäkert att gör vi ingenting nu så går vi in i en finanskris”.

Vanligt folk undrar förstås varför inte politiker och myndigheter stoppar detta skattefusk och dömer ut kännbara straff. Moderaterna har nyligen lagt ett sparförslag för att förbättra svensk ekonomi. Man vill minska resurserna till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar och man vill sänka ersättningarna i A-kassan och sjukförsäkringen. Men man lägger inget förslag om att stoppa skattesmitningen till Panama och amerikanska delstater, trots att det säkerligen vore mycket effektivare och skulle ge mer pengar till statskassan.

Regeringen måste agera – det behövs hårdare straff – både för enskilda skattesmitare och de banker som hjälper till i denna verksamhet.

 

Strandpromenaden med belysning och allt är nu invigd. Ett stort antal hultsfredsbor var på plats för att övervaka att banden klipptes ordentligt. En ganska bred diskussion pågår nu om vilken fisk som en gång fanns i Hulingen. Efter undersökningar kan nu avslöjas att det är Hulingen-löjan som avses. Det var en speciell art av Löja som enbart fanns i Hulingen. Skönt när stora problem kan lösas direkt!!

-För övrigt hoppas jag att Strandpromenaden med omkringliggande mark blir den allmänna plats där hultsfredsborna träffas och tänder grillar ljumma kvällar-

Lägg till kommentar