Politiskt lugn/stiltje råder i Hultsfred - Vimmerby Tidning - Politiskt lugn/stiltje råder i Hultsfred
Mitt perspektiv - Lennart Beijer

Politiskt lugn/stiltje råder i Hultsfred

16. december 2015 08:42

Om detta tillstånd är bra eller dåligt kan endast historien utvisa.

Helt klart finns det sedan många mandatperioder ett positivt samarbetsklimat i de kommunala korridorerna. Partiernas företrädare är intresserade av att komma överens och försöker undvika onödigt tjafs. Detta goda politiska klimat påverkar dessutom tjänstemannakåren på ett bra sätt. Man kan ibland förmärka en viss avundsjuka från andra kommuner över den goda politiska miljön i Hultsfred.

Hultsfreds – för dagen – goda ekonomi och att vi klarat och klarar av ett stort flyktingmottagande är sannolikt ett resultat av det positiva politiska klimatet. Så länge den borgerliga majoriteten inte utarrenderar skolor och äldreomsorg eller säljer gemensamma tillgångar som Hagadal eller Bostadsbolaget, kommer med största säkerhet det politiska lugnet att bestå!

7-timmars arbetsdag!?
Arbetstidsfrågan är åter på agendan. På några platser i Sverige – bland annat Mölnlycke i Göteborg – pågår allvarliga försök med 6-timmars normalarbetstid. Det visar sig att detta redan varit bra för verksamheten och förstås för personalen. Sjukskrivningarna har minskat. Dagens arbetsmarknad med ofta långa pendlingsresor mellan bostad och arbete är ett av motiven till att korta arbetstiderna.

Den förra norska LO-basen – Gerd Liv Valla – som skrivit förord till Katalys rapport ”Måste vi arbeta i 8 timmar per dag”, tror emellertid att förkortningen lättare sker etappvis. 7-timmars arbetsdag känns säkert mer realistisk och möjlig för de flesta löntagare.

Vid Hulingens strand
Min första motion till kommunfullmäktige i Hultsfred (1971) handlade om att iordningsställa en Strandpromenad utefter Hulingens västra strand. Intresset för sjön Hulingen var på den tiden minst sagt minimalt. Det växte tätt med träd och sly mellan sjön och Storgatan. Hultsfredsborna förträngde det faktum att vi hade en stor sjö bara ett stenkast från centrum. Hulingen hade i decennier varit utsatt för allehanda utsläpp från industrin uppströms Silverån och Köpingen själv. I början av 70-talet ökade intresset för Hulingen. Det tog dock 12 år innan motionen om Strandpromenaden fick kommunfullmäktiges gillande!

I dagarna sker ett nytt lyft för centrala Hultsfred. Strandpromenaden får smakfull belysning, vilket också möjliggör löpträning och promenader året runt.

45 år från ord till handling……………!? Ja, ja – det ger kanske en liten bild av hur tiderna förändras – hur ting som tidigare inte var så viktiga – med tiden utvecklas till rena prestigeprojektet.