Lokalpatriotismens elände kan bekämpas med internkommunal turism!? - Vimmerby Tidning - Lokalpatriotismens elände kan bekämpas med internkommunal turism!?
Mitt perspektiv - Lennart Beijer

Lokalpatriotismens elände kan bekämpas med internkommunal turism!?

27. maj 2016 08:08

Storkommunen Hultsfred består sedan 45 år av de gamla kommunerna Virserum, Järnforsen, Målilla, Mörlunda med Tveta, Vena, Silverdalen och Hultsfred. Det var ingen enkel process att slå ihop dessa gamla ärovördiga kommuner. I Mörlunda och Virserum var motståndet stort mot att inordna sig i den nya storkommunen Hultsfred. Kommunala folkomröstningar och allehanda protester användes för att fördröja processen.

Det var med detta som bakgrund inte särskilt konstigt att det redan från början fanns politiska och personliga motsättningar i storkommunen. Betänk dessutom att köpingen Hultsfred var en ”uppkomling” utan särskilt lång historia medan orter som Virserum, Målilla och Mörlunda samt Vena och Lönneberga hade en stolt historia sedan medeltiden.

Dessa lokalpatriotiska motsättningar har hållit i sig in i modern tid. Otaliga är vitsarna och historierna om Hultsfred och Hultsfredsbor och likadant om Virserum och Virserumsborna. Med tiden kan man nog säga att motsättningen mellan främst Virserum och Hultsfred utvecklats till något av ett hat-kärleks-förhållande. Vi börjar nu 45 år sedan sammanslagningen att dra åt samma håll och förstå att det som är bra för Virserum eller Hultsfred – är bra för hela kommunen. Samma sak gäller för de övriga orterna i kommunen.

Det är alltså på rätt väg med sammanhållningen i kommunen. ( och snart är det säkert dags med ytterligare kommunförstoringar….?)

Men kära kommunbor. Trots de fyrtiofem åren av påtvingat samarbete som idag fungerar allt bättre, har jag i en ovetenskaplig undersökning noterat att det fortfarande är ytterst sällsynt att Virserumsbor åker till Hultsfred och likadant att hultsfredsbor gör en utflykt till Virserum. Kommunens invånare vet mer om Kanarieöarna, Mallorka och Tailand än de känner till om den egna kommunen. Vi måste skärpa till oss. Det vore ett omedelbart lyft för alla orterna i kommunen om vi hade mer personliga kontakter.

Vi behöver alltså mer av intern-kommunal turism!

Självklart vill Hultsfredsborna titta på hur det ser ut i Virserum. Bebyggelsen vid sjön, butikerna och genomfartsleden samt givetvis Konsthallen och Trämuseet. Och visst vill Virserumsborna titta på Hagadal och kolla den nya bebyggelsen vid Hulingen och förstås Strandpromenaden.

Ett bra sätt att öka sammanhållningen – Vi-känslan – mellan kommunens ca 14000 invånare vore att få något gemensamt att intressera sig för – hålla på. Det är därför frågan om ett gemensamt representationslag i fotboll är intressant. Den gemensamma kommunelvan skulle förstås ha flera ”hemmaplaner”. Förhoppningsvis skulle ett sådant gemensamt lag kunna placera sig något högre i divisionerna och därmed öka intresset för den lokala fotbollen.

Men nuvarande klubbar skall finnas kvar och ha lag i divisionssystemet. Ungdomsfotbollen är viktig och skall ha stort fokus. Kan tänka mig att samma utveckling borde ske på damsidan.

Åter till kommunkänslan och ökad kunskap om orterna i vår kommun. När förståelsen för varandra ökar, när man lär känna fler personer i de olika orterna innebär det också en starkare kommun. Kanske bör denna interna turism ske genom initiativ från invånarna själva. Det finns starka föreningar i alla våra orter som skulle kunna bli genomförare!

För övrigt konstateras att den efterlängtade gång/cykelvägen utefter Silverslättsvägen snart kan invigas!

Lägg till kommentar