I bastun är vi alla lika - Vimmerby Tidning - I bastun är vi alla lika
Mitt perspektiv - Lennart Beijer

I bastun är vi alla lika

30. december 2015 07:53

Det är en gammal sanning – att bastun förbrödrar och försystrar.

I bastun är alla lika och kan diskutera både små och stora problem. Ibland skulle man önska att ledare från politiken, arbetsgivarna och facken träffades oftare i bastun och då gärna tillsammans med gement folk från fabriker, kontor och butiker.

I bastun förekommer rövarhistorier från jakt och fiske men också sanningar om hur samhället fungerar i olika sammanhang. Kanske spelar bastubad i Hultsfreds stolthet Hagadal en större roll än man kan tro? Jag rekommenderar därför politikerna i Vimmerby ett gemensamt bastubad i systerkommunen Hultsfred!!!

Sjysta tag på arbetsmarknaden. ”Kollektivavtal gäller på svensk arbetsmarknad” har varit en självklarhet sedan Saltsjöbadsavtalet 1936. Svensk ekonomi, arbetsmarknad och företag har mått bra av denna frivilliga reglering mellan arbete och kapital.

Med EU-medlemskapet har denna gamla självklarhet börjat sättas ifråga. Byggnads får inte vidta stridsåtgärder mot utländska företag, som betalar lägre löner än vad kollektivavtalet föreskriver. Transport-facket kämpar i motvind mot företag som använder utländsk arbetskraft och därmed betalar lägre lön än avtal. Svenskägda åkerier, som försöker följa reglerna på svensk arbetsmarknad blir utslagna i den osjysta konkurrensen. Skall de vara kvar tvingas de följa de oseriösa företagens exempel.

Nog är det märkligt att regeringen inte agerar och nog hade man förväntat sig att svensk fackföreningsrörelse skulle ha kraft att stoppa företag som nonchalerar och inte följer avtal?

Denna krackelering av regelsystemet på arbetsmarknaden påverkar även kommunerna. Nu senast Kalmar som är i full gång att privatisera sina 130 personliga assistenter. På det sättet vill kommunen spara 7 miljoner/år på sina assistenter. Det innebär försämrade arbetsvillkor. Ett populärt sätt att undvika kollektivavtalets regler.

Det är ödets ironi att våra kommuner använder privatiseringar för att slippa kollektivavtal. Det verkar heller inte ha någon betydelse vem som har majoriteten i kommunen. Pengarna avgör...

För övrigt anser jag att Svenska Spel skall kvarstå i statligt ägande. Endast bolag som ger del av överskottet till idrottsrörelsen bör få driva tips i Sverige.

Gott Nytt
Lennart Beijer