Flyktingkommunen Hultsfred - Vimmerby Tidning - Flyktingkommunen Hultsfred
Mitt perspektiv - Lennart Beijer

Flyktingkommunen Hultsfred

7. januari 2016 10:01

"Nu är vi kända som den stora Flyktingkommunen, som på ett fantastiskt sätt tar emot och integrerar familjer och ensamkommande ungdomar i samhället."

Hultsfred har genom åren varit Sverige-känt för olika verksamheter. Vi kan börja med regementet på Slätten där den indelte soldaten Rasken gjorde militärtjänst. Detta var också en viktig del av ortens utveckling. Nästa injektion för tillväxt av den lilla orten Hultsfred var givetvis järnvägarna Nässjö – Oskarshamn och Linköping – Kalmar. Järnvägsknuten fullständigades av järnvägen Västervik – Växjö. Den snabbt växande träindustrin och norra Europas största Husfabrik placerade köpingen på Sverige-kartan. Med HultsfredsFestivalen spreds ryktet om rockmusikens Mecka över stor del av världen.

Nu är vi kända som den stora Flyktingkommunen, som på ett fantastiskt sätt tar emot och integrerar familjer och ensamkommande ungdomar i samhället. Det är många kommuninvånare – i flera orter i kommunen – som gör ett bra jobb!

Hultsfred har länge varit en kommun, som tagit mot flyktingar. Stålhagsområdet – där väldigt många lägenheter – stod lediga – gjorde det möjligt att ta mot många flyktingar. För kommunen och Bostadsbolaget har det varit mycket ekonomiskt fördelaktigt. Det hade inte varit roligt med ett nästan tomt Stålhagenområde. Genom åren har väldigt många flyktingar passerat Hultsfred och Stålhagen – fått uppehållstillstånd och sedan flyttat vidare till Södertälje och Malmö.

Denna vidareflyttning har sedan några år avstannat – flyktingar med uppehållstillstånd ”tvingas” idag stanna kvar beroende på bostadsbrist i Sverige. Detta i sin tur innebär att de blivit Hultsfredsbor och Virserumsbor och därmed påverkar befolkningsutvecklingen mycket positivt. Kommunen får ekonomisk nytta av detta genom det statligt-kommunala utjämningssystemet.

Men även Hultsfred har sina begränsningar.

För även om flyktingmottagandet innebär en ekonomisk injektion i hela vår kommun – är det svårt att få tag på lämplig personal i synnerhet vad gäller mottagandet av ensamkommande ungdomar.

Kommunen har därför beslutat att inte ta mot ensamkommande ungdomar fram till 25 april. En paus alltså. Det är rimligt att alla kommuner gör en insats. Det är pinsamt att välbärgade kommuner försöker smita undan sitt ansvar.

Tipsbutiken Direkten får ta ett oproportionerligt stort ansvar.

Det stora flyktingmottagandet är förstås en verklig utmaning. Det är social- och skolförvaltningarna, som pressas hårdast. De har anledning vara stolta över sitt arbete. Det finns också vardagshjältar som Röda Korset och enskilda i föreningar och klubbar, som gör ett beundransvärt arbete. Vi skall heller inte glömma Direkten i centrala Hultsfred, som varje dag står i direkt kontakt med asylsökande som behöver göra olika ekonomiska transaktioner. Butiken har blivit ett service- och infoställe, som hjälper migrationsverk och kommun med ett viktigt arbete. På den tiden bankerna var riktiga banker som servade vanligt folk – var det naturligt att de tog på sig detta arbete. I dag får Direkten halvsula efter bankerna. Utan Direktens insats skulle det bli besvärligt för andra butiker, kommunen och de asylsökande.

God fortsättning, Lennart Beijer