Det går bra för Hultsfred - Vimmerby Tidning - Det går bra för Hultsfred
Mitt perspektiv - Lennart Beijer

Det går bra för Hultsfred

2. april 2016 09:25

Det börjar likna tiden då Tor Johansson styrde och ställde. Då handlade det om att bygga ut den kommunala sektorn och att gymnasieskolan placerades i Hultsfred trots att det varit mer naturligt om skolan hamnat i Vimmerby. I dag handlar det om att bygga ut och förbättra för att kunna ta hand om de stora flyktingströmmarna från länder som befinner sig i fruktansvärt bestialiska krig och inbördeskrig.

De koloniala övergreppen från västliga demokratier har skapat grym islamistisk fundamentalism.

När Arbetsförmedlingen nu beslutar sig för att storsatsa i Hultsfred är det kanske i klass med gymnasieskolans tillkomst. Och det ger stora följdeffekter. AF behöver bibliotekets lokaler och nya lokaliteter måste därför skapas för ett nytt ultramodernt bibliotek. Detta i sin tur påverkar hela Hultsfreds centrum. Det kommer att göras många rockader i den kalabalik som uppstår när AF satsar. Vi kan bara konstatera att detta gynnar hela kommunens utveckling.

Hur har det då kunnat bli på detta viset? Ja, det finns flera möjliga förklaringar. Kanske är den viktigaste förklaringen att kommunen har många kunniga, envisa och smarta tjänstemän, som alltid är beredda ta chansen när möjligheter uppkommer. Politikerna kan också ta till sig av komplimangerna. Deras styrka är att de inte lägger energi på nedläggning av skolor eller onödiga industritomter eller för den delen folkomröstningar. Det goda samarbetsklimatet mellan politikerna gynnar utvecklingen.

Avgörande är dock att Hultsfred sedan många år är en erfaren flyktingkommun. Den ekonomiska injektion som invandringen ger hela Sverige gynnar nu vår kommun. Den stora kommunala utmaningen är nu att hantera alla de nya kommuninvånarna som behöver bra skola/utbildning, bostäder och hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

Belysning på Strandpromenaden!

Allting synes gå bra för Hultsfred och hela kommunen! Till råga på allt skall snart den efterlängtade belysningen på Promenaden invigas. ”Antikrundans” mogna vandrare har redan gett sitt godkännande till ”lyftet” vid Hulingens strand.

Som grädde på moset satsar även Hotell Hulingen. Hotellet är redan samlingspunkten för musikintresserade och nu kan man övernatta på speciellt inredda rum i olika artisters namn.
Familjen Sahlin Svensson fortsätter utveckla verksamheten. Just nu händer stora saker på Hotellets tak!

Allmän plikt för kvinnor och män.

Det verkar finnas en ganska stor förståelse hos läsarna för att införa allmän plikt för både kvinnor och män. Det kanske är den mest effektiva åtgärden för att undvika Nato-medlemskap. Denna plikt för alla ungdomar kommer dock inte att innebära att alla skall lära sig rent militära uppgifter. Att hantera olika sorters vapen fordrar ett mindre antal soldater. Den allmänna plikten handlar om att lära känna sitt land och sin hembygd. Skaffa sig kunskap om hur sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och kunna göra insatser vid katastrofer och stora samhällsstörningar.

Den allmänna plikten kan handla om några månaders utbildning, där man tillsammans – kvinnor, män, etniska svenskar och invandrade – lär sig hur landet fungerar och vad som fordras om olyckan är framme.

En allmän plikt skulle bli ett stort integrationsprojekt. Svenska ungdomar och invandrade ungdomar skulle lära sig känna varandra och med den kunskap som man får om hur samhället fungerar, skulle det bli ett stärkande av sammanhållningen i samhället.

För övrigt anser jag att det behövs ett (1) representationslag i fotboll för hela kommunen.