Vänd på perspektiven - Vimmerby Tidning - Vänd på perspektiven
Mitt perspektiv - Leif Larsson

Vänd på perspektiven

26. november 2015 08:16

Ofta möts man av påståendet att allt är kostnader. Barnomsorg, skola, äldreomsorg, flyktingmottagandet, infrastruktur, kollektivtrafik, integration, mm, mm gräver djupa hål i det offentligas budgetar. Och att politikens uppgifter är att fördela de skatter vi medborgare bidrar med.

Det är lätt att fastna i det perspektivet. Jag förstår det efter att man följer debatten. Fokus blir på problem och elände. Uppfattningar sprids om nedskärningar, avfolkning av bygder i en allt snabbare takt och ett starkare ”Stockholmsperspektiv”.

Att många upplever vanmakt av utvecklingen av vårt samhälle är förståeligt. Utanförskap, stress och psykiska problem ökar. Jag möter i min vardag många som känner sig kränkta och upplever sig åsidosatta. Blir inte lyssnade på.

Det är dags att vända på perspektiven! Se byggandet av samhället underifrån istället. Jag tror det skulle vara annorlunda om vi ser varje människa, företag och förening som en resurs. Där alla kan bidra till vårt gemensamma.

Överallt finns det tankar om hur man kan göra bättre. Överallt finns idéer till företagande. Överallt finns folk som vill bli lyssnade på. Överallt finns engagemang för bygden man lever i. Överallt finns en stark medkänsla för de som har det svårt. Överallt finns ilska över orättvisor. Överallt finns detta typiskt mänskliga.

Hur tar vi vara på kraften i allt detta? Det vill jag skriva om i ”Mitt perspektiv”.

Jag har säkert inte alla svar, själva finessen är att ingen har det. Men kan jag inspirera fler att agera så börjar vi att gå åt rätt håll. Ser fram emot att få reaktioner och tankar.

”Det man bestämmer sig för - blir möjligt”. Var uttrycket kommer ifrån vet jag inte, men jag tycker det är bra. Jag använder det gärna ibland för att beskriva känslan jag har.

Utvecklingen och förändringen börjar hos oss själva. Och hemma vid köksbordet. Det är vi som ska forma framtiden. Och få de demokratiska partierna att lyssna. Formulera visioner och planer hur vi når dit. Vi gör framtiden möjlig.