Nu ska folket ge sin röst - Vimmerby Tidning - Nu ska folket ge sin röst
Mitt perspektiv - Leif Larsson

Nu ska folket ge sin röst

17. februari 2016 10:26

På söndag den 21 februari sker något unikt i Vimmerby. Då genomförs den första folkomröstningen i kommunens historia.

På söndag den 21 februari sker något unikt i Vimmerby. Då genomförs den första folkomröstningen i kommunens historia.

Den folkstorm som förståeligt kom efter förslagen om att lägga ner skolor och förskolor på flera orter mynnade ut i krav om folkomröstning.

Beslutsfattarna hade inte fört någon som helst dialog med de berörda på orterna förrän de gav beskedet att förslaget skulle genomföras. Något som helst perspektiv i enlighet med FN:s Barnkonvention saknades helt.

Jag förstår den oro det skapade runt om i kommunen, namninsamlingen för folkomröstning skrevs under av mer än dubbla antalet av vad som krävs för att kommunfullmäktige måste lyfta frågan. Klokt nog beslutade ett enigt fullmäktige att folkomröstning ska hållas.

Nu är det dags! Primärt att rösta om man ska behålla skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i Pelarne, men i förlängningen om hela kommunens framtid. Alla berörs, både i staden och på landsbygden. Oklokt nog vägrade man lyssna på folkinitiativets ledare för att göra det bästa av situationen, den lila majoriteten nyttjade sin formella makt att själv utforma frågorna.

Frågan gäller också hur, eller snarare om, man vill återupprätta förtroendet för demokratin och den politiska styrningen. Som jag känner det så är detta den stora underliggande frågan. Det handlar om politiskt ledarskap.

Kommunens ekonomi är i obalans, kassan är skral, låneskulden har skjutit i höjden. Eftersom jag lämnat kommunfullmäktige så vill jag inte recensera vad som gått snett. Däremot kan jag säga att det nu är särskilt viktigt att forma det demokratiska arbetet i djup dialog med kommunens invånare.

Det är i dagarna tio år sedan jag lämnade posten som kommunstyrelsens ordförande och ende kommunalråd. Det var ett uppdrag som jag älskade och hade stor respekt för, särskilt mötet med Vimmerbyborna.

Sanningsenligt var det slitigt emellanåt, otacksamt någon gång. När jag lämnade så hade Vimmerby kommun en god ekonomi, efter Mönsterås så var Vimmerbys starkast i länet. Det är trist att det gått utför.

Gå och rösta. Utnyttja din demokratiska rättighet! Ett högt valdeltagande är en seger för demokratin, det vackraste styrelseskick vi har.

Själv tänker jag rösta för Alternativ B, det ger de största möjligheterna för Vimmerby kommuns framtid.