Kloka beslut om skolorna - Vimmerby Tidning - Kloka beslut om skolorna
Mitt perspektiv - Leif Larsson

Kloka beslut om skolorna

27. februari 2016 07:24

Så har då folket sagt sitt. I folkomröstningen om skolornas framtid i Vimmerby kommun deltog många väljare och utslaget blev tydligt, milt uttryck. Det är bra med tydliga valresultat, det ger klara signaler för våra folkvalda.

Det som hänt var en seger för det djupt folkliga engagemang som följt frågan. I nästan ett år har frågan om skolornas framtid debatterats livligt, ibland med övertoner. Egentligen har skolfrågan en mycket längre historia än så i kommunen. Minnesgoda ler igenkännande när de tänker på tidigare strider, om Locknevi, Pelarne, med flera skolor.

När jag var ordförande i Skolstyrelse och Barn- och ungdomsnämnd under 1980-90talet så hade vi liknande diskussioner. Redan då försökte jag stå på barnens, föräldrarnas och bygdens sida. Kommer ihåg att en högre tjänsteman i kommunen klokt sa till mig, ”Leif, om man ska lägga ner skolor så måste min göra det med de berörda, inte mot”. Detta gäller än!

Nu är resultatet klart och majoriteten har meddelat att de respekterar folkets vilja. Att man nu också säger att man bjuder in oppositionen till samtal hur man nu tillsammans går vidare för att reda upp kommunens ekonomi är klokt och bra. Utomordentligt bra! Fokusera på framtiden! Det är viktigt att vägar nu behöver hittas för att förstärka dialogen med medborgare och opposition. Sedan finns det alltid en tid för beslut i demokratisk anda i kommunfullmäktige.

Man får aldrig glömma att folk vill vara delaktiga, att man vill vara med och ta ansvar. Det är en enorm resurs som vi har i vårt samhälle, det som högtidligt kallas ”Det civila samhället”. Bland barn, föräldrar och utvecklingsgrupper, men också vid köksborden, på hockeymatchen eller vid samtal på stan. Det märker jag så tydligt när jag har min loppis öppen, där går diskussionens vågor höga... Det är i mötet mellan det civila samhället och profession/politik de riktigt hållbara besluten uppstår.

Vi har så mycket gott i hela Vimmerby kommun att ta tillvara, värna och utveckla. En underbar stad, starka bygder, framgångsrika företag och inte minst ett fantastiskt arv efter bygdens dotter Astrid Lindgren för att nämna några faktorer för framgång. Och, kanske det allra viktigaste, duktigt folk som vill ta ansvar!

Låt oss nu lära och gå vidare. Men först ska såren slickas för att sedan läka. En uppslitande debatt som mynnar ut i ett tydligt resultat kan vara början till något riktigt bra. Hoten från de mörka hörnen är tyvärr tydliga nu och måste undanröjas med ljus, öppenhet, samtal och lyssnande.

Samla de goda krafterna nu, det är ledarskap! Det är allas vårt ansvar att bidra, det kallas visst ”Demokrati”, nog så vackert och mänskligt.