Dags för lite andrum - Vimmerby Tidning - Dags för lite andrum
Mitt perspektiv - Leif Larsson

Dags för lite andrum

15. januari 2016 17:09

Det pratas om andrum i flyktingpolitiken.

Det pratas om andrum i flyktingpolitiken.

Det främsta andrummet behöver de som tvingats att lämna sitt hemland för att söka en bättre framtid i ett annat land med en annan kultur. Det ger självklart upphov till många funderingar. Jag kommer att återkomma till det i ett senare inlägg.

Andrum kan säkert behövas även på fler ställen. Även mer lokalt i mina hemtrakter och i mitt älskade Småland. Då tänker jag på utflyttning, negativ stämning, nedläggningshot för kommunal och statlig service och lantbruk. Det finns ju så mycket gott om vi bara kan ta vara på de möjligheter som finns. Idéerna, eldsjälarna, sammanhållningen och företagsamheten finns, även i våra bygder. Mina råd är, lyssna och för samtal. Då kan man hitta de bästa lösningarna.

Nyligen presenterades de 100 viktigaste ”lantisarna” i en stor veckotidning. Några från Kalmar län och Småland. Närmaste ”lantisar” är Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun och Tawfik Ghosheh, Silverdalen som tagit över sex butiker i Smålands landsbygder. Nästa år ska vi ha fler från våra bygder!

Det behövs andrum i pågående utflyttning av unga. Både privata företag och de offentligt finansierade skola, vård och omsorg skriker efter kompetent arbetskraft. Det är vårt gemensamma ansvar att finna lösningar på hur vi vänder flyttströmmarna av våra ungdomar.

Det behövs andrum för att hindra nedläggning av kommunala verksamheter i våra mindre orter. Vi behöver samla alla goda krafter för att utveckla, inte avveckla, våra bygder. Kommuner, företagare, föreningar och eldsjälar måste spela tillsammans.

Det behövs andrum för att hindra att statlig verksamhet drar sig tillbaka från landsbygden och småorterna. Nu ryker även servicen i våra kommuncentra. Detta måste stoppas! Jag föreslår ett moratorium mot neddragning av statlig verksamhet på landsbygden. Alla ska ha rätt till en basservice på rimligt avstånd! Den centrala politiken i Stockholm måste lära sig vad som behövs om hela Sverige ska kunna fungera.

Det behövs andrum för att kunna vända utvecklingen inom jordbruket. Av arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län märks det tydligt att möjligheterna finns. Låt bönderna, kommunerna, länsmyndigheterna få tid att tillsammans jobba med detta.

Det behövs också andrum att fundera över våra beteenden, tänker nu på de hemska och oacceptabla sexuella övergrepp som kvinnor blir utsatta för. Rättsstaten måste skarp reagera mot detta, men även här startar det hos dig själv. Agera för människovärde och medmänsklighet.

Det behövs andrum för dialog och gemensamma tag. Det demokratiska arbetet i politiken behöver bygga på att samla alla goda krafter. Ta vara på det engagemang som finns. Lyssna till varandra och för samtal. Se helheten, allt hänger ihop. Forma strategier och gör handling. Tillsammans gör vi framtiden möjlig!

God fortsättning på det nya året!